Betono Dangos

Kokybiškų betonavimo darbų ekspertai

Ką reikia žinoti pertvarkant sklypo reljefą ?

betonodangos atramine sienele

Sulaukta gyventojų skundų, kad žemė buvo pertvarkyta be jų sutikimo. VTPSI turi pasirūpinti, kad statybos planai turi tinkamus leidimus. Žemė, kurioje gyvename, turėtų būti tinkamai tvarkoma. Vykdant žemėtvarką, suprantama, kad sklypas turi būti tvarkomas, tačiau darbai atliekami taip, kad nebūtų pažeista kaimynystė. Jeigu nesate žemės savininkas, visais atvejais privalote priimti žemės naudotojo teises ir atsakomybes. Kiekvienas, besinaudojantis žeme, privalo laikytis Žemės įstatymo nuostatų, o vykdydami ūkinę ir kitą veiklą žemės savininkai ir kiti naudotojai turi nepažeisti žemės sklypų savininkų ar naudotojų teisių, veiklos, saugomų interesų.

Teisės aktai nereglamentuoja, kad dviejų žemės sklypų ribose besiribojančių sklypų aukščių skirtumas yra vienodas. Statant pastbetonodangos atramine sieneleatą, statybos sklypas turi būti suformuotas pagal statinio projekto sprendimą. Sklypo planas yra techninio projekto dedamoji, kurioje nurodyti sklypo reljefo formavimo (nužeminimo, paaukštinimo, išlyginimo) sprendiniai.

Rengiant namą reikia laikytis kelių taisyklių. Vienas iš jų – statybos techninis reglamentas „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai“, kurio privalu laikytis, kad namas atitiktų reglamentus. Reglamente nustatyta, kad reljefui viršijus didžiausią leistiną sklypo reljefo nuolydį (12 proc.), jis turi būti sumažintas prieš atliekant vieną iš šių veiksmų: pakeliant, nuleidžiant, išlyginant reljefo paviršių, įrengiant terasą, išlaikant. sienos ir kt.

Žemės sklype turi būti komunalinė arba vietinė kanalizacija. Sklype paviršinės nuotekos į įvadą išvedamos per sklypo lietaus kanalizaciją arba sklypo reljefo paviršių, lataką ir kt. Kai nėra vietinio lietaus kanalizacijos, aikštelės savininkas yra atsakingas už paviršinio nuotėkio tvarkymą. Draudžiama į gretimus sklypus mesti ar leisti į paviršines nuotekas nukristi ar nukristi bet kokius daiktus virš reljefo paviršiaus.

Išduodant statybos leidimą statyti naują statinį, reikalaujama, kad reljefo darinys būtų įtrauktas į statinio projektą.
Pabaigus statinio statybą, žemės sklypo, kuriame stovi pastatas, savininkas, pertvarkydamas savo sklypo reljefą, privalo užtikrinti, kad paviršinės nuotekos nepatektų į gretimus žemės sklypus. Atraminė sienelė turi būti statoma laikantis toje vietoje galiojančių statybos taisyklių, kurias paprastai nustato vietos valdžia.

Jei kaimynai nesutaria, jų sklype atraminė sienelė turi būti pastatyta taip, kad bet kurio jos konstrukcijos taško aukštis būtų ne didesnis kaip horizontalus atstumas nuo šio taško iki sklypo ribos. Jei statysite atraminę sieną mieste, kurios pamatas, aukštesnis nei vienas metras, turėsite gauti vietos SLD biuro leidimą ir leidimą. Jeigu šalia sklypo turite pastatą, statytojas, susitaręs su gretimo sklypo savininku, privalo pasirūpinti, kad būtų įrengta paviršinio vandens nuvedimo sistema, o jei vanduo nuleidžiamas netinkamai, statytojas turi arba pataisyti, arba rasti kitą priimtiną sprendimą.

VPSI vykdo statybos valstybinę priežiūrą ir nagrinėja klausimus, susijusius su žemės paviršiaus reljefo keitimu tik tais atvejais, kai statant statinius pertvarkomas sklypo reljefas, t.y. Tai yra iki darbų atlikimo arba priskyrimo prie statybos darbų (iki statybos užbaigimo procedūrų užbaigimo). Tais atvejais, kai kyla ginčas tarp kaimynų, reikia vadovautis civilines teises ar aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *